Kurslar

Derslerimde geleneksel Hatha Yoga prensipleri doğrultusunda hocalarımdan öğrendiklerimi ve özümsediklerimi paylaşmaktayım.

Öğrencinin Hatha Yoga’ya bedenen ve zihnen hazır hale gelebilmesi için günümüz popüler yoga sistemlerinde artık izine pek fazla rastlanmayan hazırlık formları oldukça önemlidir. Derslerim ayaklardan merkeze doğru adım adım güçlendirmeyi, temel stana (ayaktaki hareketler) ve asana (oturmalı hareketler) serilerini, nefes, vayular ve bandhalar gibi Hatha Yoga anatomisinin temel taşlarını ve teorisini öğretmeyi amaçlamaktadır.

İlk yıllar özellikle katılığı, sertliği, esnemezliği, değişmezliği kıracak ve içimizdeki mevcut olan yaşam gücünü kullanmamızı engelleyen bariyerleri ortadan kaldırmaya yarayacak hareket serileri üzerinde çalışacağız.

Derslerim, her seviyeden yoga öğrencisine açık olup, hiçbir yoga deneyimi gerektirmiyor.

Hatha Yoga’da öğrencinin öğrenmiş olduğu hareket serilerini düzenli ve disiplinli bir şekilde tekrar etmesi ve geleneğe güvenmesi beklenir. Çünkü, tüm mistik sistemlerde de olduğu gibi gerçek derinleşme ve adanma, mümkünse tek bir hocayı, tek bir yolu, iyice benimseyip güvenerek, ona zaman, emek ve kaynak ayırmakla geliyor. Bu nedenle derslerim, Hatha Yoga’yı derinlemesine ve uzun dönemli öğrenip içselleştirmek isteyen kişiler için uygundur.

Tüm sorularınız için lütfen aylinparmaksizyoga@gmail.com adresine mail atınız.